Domov

Ponúkam preklady z/do anglického jazyka, kvalitne, profesionálne, promptne.

Mám absolvované VŠ vzdelanie magisterského stupňa a zloženú štátnu jazykovú skúšku úrovne C1 v odbore prekladateľstva anglického jazyka. Mám bohaté skúsenosti, nadobudnuté dvadsiatimi rokmi štúdia anglického jazyka a niekoľkými rokmi prekladateľstva.

Autentickosť výsledného textu a obchodných transakcií zaručuje moja oficiálne registrovaná živnosť a vystavovanie faktúr ako štandardný postup pri transakciách s fyzickými aj právnickými osobami.

Prekladám odborné ale i neodborné texty rôzneho druhu. Pracujem aj cez víkend.