Cenník

Fyzická osoba (jednotlivci vrátane študentov, nie živnostníci)               5 € / 1 normostrana

Preklady tlačených materiálov pre obce alebo právnické osoby         7 € / 1 normostrana

Preklady verejných textov pre obce alebo právnické osoby               12 € / 1 normostrana

 

 

Poznámka:

Za „tlačené texty“ považujem všetky tie, ktoré vyjdú v printovej/papierovej podobe. Za „verejné texty“ sú považované tie, ktoré budú umiestnené na verejnom priestranstve (napr. obecné alebo turistické infopanely, atď.).