Často kladené otázky

 

„V akých jazykoch poskytujete vaše služby ?“

Ponúkam služby v slovenčine a angličtine. Vyhotovujem preklady zo slovenčiny do angličtiny, ako aj z angličtiny do slovenčiny.

 

„Poskytujete služby aj v oblasti úradných prekladov ?“

Ľutujem, momentálne nedisponujem potrebným rozsahom právnej spôsobilosti na vykonávanie tohto typu prekladových služieb.

 

„Prekladáte odborné texty ?“

Prekladám aj odborné a faktografické texty, s výnimkou vysokošpecializovaných, ktoré by vyžadovali detailnejšie konzultovanie a úzku spoluprácu s odborníkmi vo vybranom odbore.

 

„Ponúkate korektúry textov ?“

Áno, ponúkam aj korektúry textov.

 

„Poskytujete služby pre právnické osoby ?“

S momentálne platnou výnimkou úradných prekladov poskytujem prekladateľské služby aj právnickým osobám, napr. individuálnym podnikateľom, menším firmám, ale i obciam. V tomto prípade prekladám najmä propagačné materiály pre dané právnické osoby, vrátane monografií a propagačných materiálov pre obce. Fyzickým osobám poskytujem služby prakticky bez obmedzení, vrátane prekladov a korektúr pre študentov.

 

„Poskytujete oficiálne fakturácie ku každému prekladu ?“

Áno, ku každému prekladu, ktorý u mňa zákazník objedná, dostane oficiálne vyplnenú faktúru.

 

„Ako prebieha objednanie prekladu ?“

Prvá možnosť: Vyplňte objednávkový formulár na stránke. Pozorne si preverte pred odoslaním, či vyplnené kolónky formuláru obsahujú všetky údaje, ktoré chcete poskytnúť ohľadom toho konkrétneho prekladu. Vyplňte overovací kód pod objednávkovým formulárom a potvrďte. Vaša objednávka bude automaticky odoslaná do mojej e-mailovej schránky pre objednávky.

 

Druhá možnosť: Pošlite objednávku z vašej e-mailovej schránky na jednu z mojich e-mailových adries (pozri Kontakt). Ak máte text na preklad pripravený v elektronickej forme, môžete ho hneď pripojiť k e-mailu ako prílohu. Ak ma chcete najprv len kontaktovať ohľadom detailov vašej objednávky, nemusíte hneď prikladať text na preklad, stačí ho poslať až po vzájomnej dohode.

 

„Aké sú časové obmedzenia spojené s objednaním prekladu a čakaním na hotový preklad ?“

Texty na preklad zasielajte prosím minimálne 2 dni pred poslednou lehotou, po ktorej ich budete potrebovať. Najlepšie však niekoľko dní alebo aj týždeň dopredu, v závislosti od dĺžky a významnosti materiálov.

 

„V akej forme prijímate materiály na preklad ?“

Texty na preklad zasielajte v elektronickej forme.

 

Texty na preklad zasielajte vždy ako samostatný súbor v prílohe e-mailu, nekopírujte ich priamo do jeho hlavného poľa. Odporúčané textové formáty.doc, .docx alebo .rtf programu Microsoft Word alebo formát .pdf. V krajnom prípade môžete použiť aj fotokópiu textu uloženú ako obrázkový súbor, pokiaľ je obrázok uložený vo formátoch .jpg alebo .png.

 

„Za aké rozsahy textu účtujete celkovú sumu prekladu ?“

Účtovanie prebieha za každú štandardnú normostranu textu, ktorý je v štandardnej veľkosti písma 11-12.

 

„Koľko je dĺžkovo alebo veľkostne jedna normostrana ?“

Jedna normostrana je obdobou buď:

  • 1800 znakov cieľového dokumentu, vrátane medzier
  • 250 slov
  • 20 riadkov (s 12 slovami na riadok)
  • súboru o veľkosti 6 Kb

 

„Je potrebné uvádzať v objednávke aj doplňujúce údaje ?“

Popri prílohach s textom (alebo textami) na preklad uvádzajte v textovom poli e-mailu aj vaše požiadavky na preklad. Tieto by sa mali týkať predovšetkým časovej uzávierky/lehoty pre váš preklad. Uvítam aj doplňujúce poznámky k vaším potrebám pre daný preklad, ak považujete ich uvedenie za potrebné alebo spresňujúce.

 

„V akej forme mi bude hotový preklad odoslaný ?“

Zákazníkom je hotový preklad vždy zasielaný v elektronickej forme, najčastejšie ako súbor vo formáte dokumentu Microsoft Word. Súbory s prekladom sú ukladané vo formáte Word s ohľadom na kompatibilitu s jeho staršími verziami. Ak by ste narazili na problémy s kompatibilitou súboru s vašou verziou programu Word, kontaktujte ma čo najskôr a upozornite ma na daný problém.

Súbor hotového prekladu je možné si vyžiadať aj vo formáte .pdf, prípadne v iných formátoch  Microsoft Office (Excel, PowerPoint). Ak máte záujem o zaslanie prekladu vo formáte inom než Word, nezabudnite prosím uviesť danú požiadavku v priloženom texte vašej objednávky.

 

„Budete so mnou počas prekladu aj komunikovať ?“

Samozrejme, ak to bude potrebné. Chcel by som tiež povzbudiť zákazníkov, aby sa o objednanom preklade nebáli diskutovať v prípade, že k nemu chcú dodatočne niečo doplniť, ozrejmiť mi určité veci o texte a pod. Komunikácia medzi prekladateľom a zákazníkom vie byť veľmi užitočná pri urovnaní možných nezrovnalostí alebo nejasností pri prekladaní textu. Vzájomnú komunikáciu so zákazníkom si vážim.

 

„Sú na objednanie prekladu určité špeciálne požiadavky ?“

Neprijímajú sa texty, ktorých preklad a pravdepodobné následné šírenie by bolo v rozpore s ústavou a právnymi normami Slovenskej republiky alebo medzinárodnými dohovormi prijatými Slovenskou republikou.

 

„Čo ak mám ešte ďalšie otázky ?“

V prípade potreby pokojne využite e-mailové adresy v sekcii Kontakt na položenie otázky ohľadom poskytovaných služieb. Rád vám pomôžem s akýmikoľvek nejasnosťami.